Blog

ALERT || uw beleggingen

Help! De beurzen bewegen!

29-01-2022 -  wat nu?

Voor onze beleggingsklanten zie ik 3 verschillende manieren om te reageren op de huidige beursdalingen.

1/ voor zij die reeds belegd zijn en geen cash meer aan de kant hebben om bij te kopen:

Voor deze categorie halen we meteen een oude beurswijsheid van stal: blijf rustig zitten tijdens het scheren.
U maakte al de juiste keuze door binnen uw persoonlijk financieel plan te starten met beleggen, wat meer risico in de portefeuille opdat u uitzicht krijgt op een mooi rendement. Geen bijkomende cash meer ter beschikking? Blijf dan vooral rustig zitten. Wij houden de verhoudingen van uw fondsen in de gaten (risico versus rendement) en enkele andere kwaliteistkenmerken. 

De fondsbeheerders hebben de laatste maanden bijna allemaal hun cashpositie opgebouwd, zij kunnen voor u de 'dip' kopen.
Heb je nood om de huidige portefeuille nog eens persoonlijk te bespreken met onze specialisten? 
Maak dan uw afspraak, dat kan eenvoudig op onze website, kies voor "afspraak maken".

2/ voor zij die recent zijn gestart met beleggen en aan het opbouwen zijn:

Ons advies de laatste maanden was steevast: opbouwen, geleidelijk aankopen.
Als uw geld nog niet volledig werd belegd dan koopt u momenteel (automatisch) uw posities met een mooie korting.

U kunt de opbouw rustig laten verderlopen en dus automatisch deze 'dip' kopen.
Of u zou kunnen beslissen om de cash die nog in de portefeuille zit en klaar staat om te beleggen nu in 1 keer te investeren.

Opgelet: ondanks de felle dalingen op de beurs zitten we YoY (jaar op jaar) nog steeds met winsten van meer dan 10% op de belangrijkste beursindexen. We zitten dus zeker niet in spotgoedkope markten. Maar de daling in januari geeft wel een mooie korting van 6% tot 10%.

Wenst u advies van onze specialisten? Maak dan uw afspraak via de website waar u nu op vertoeft. Klik op "afspraak maken".

 

3/ voor zij die zin hebben om te beleggen maar nog niet gestart zijn:

Dit is een mooi moment om uw persoonlijk financieel plan uit te breiden met investeringen die voldoen aan uw verwachtingen.
U krijgt de kans om kwiliteitsvolle fondsen met een mooie korting te kopen.

Twijfel dus niet langer en maak uw afspraak met één van onze specialisten.
Samen gaan we op zoek naar de ideale samenstelling van uw beleggingsportefeuille.

Kristof: "aanpassingen aan onze loketuren van Tisselt"

Nieuwe openingsuren voor ons loket te Tisselt

De "vrije toegang" van ons kantoor in Tisselt zal vanaf oktober 2021 aangepast worden. Enkel op dinsdagnamiddag tussen 16 en 18 uur en op donderdagvoormiddag tussen 09 uur en 12u30 zal er nog een 'loketmoment' georganiseerd worden.

Dat is veel minder dan tot nu toe. Waarom?

Het is een spijtige evolutie die we bij alle bankkantoren zien, de meeste kondigen zo'n beperkingen aan door te stellen dat ze de klant nog beter willen van dienst te zijn.
Dat is een grote contradictie volgens mij want de toegankelijkheid beperken weegt eerder op de dienstverlening en de bereikbaarheid dan dat ze de klant van dienst is.

MAAR, het aantal vaste bezoekers is intussen teruggelopen tot zo'n 20 klanten.
De kost om een loket te bemannen loopt daardoor enorm op. Afspraken kunnen door de loketmedewerker amper worden gemaakt omdat er permanentie moet zijn.
We vragen dus van onze vaste bezoekers om zich te richten op de 5u30 dat we toch nog permanentie voorzien.

De rest van de tijd krijgt Nursen de mogelijkheid om u als klant, in alle rust, te woord te kunnen staan en u verder te helpen.
En we weten uit ervaring dat die klantgesprekken voor u waardevoller zullen zijn dan een vluchtig loketbezoek.
Uw beleggingen, kredietvragen en verzekeringen bespreken we zoals steeds op afspraak en dat blijft in Tisselt kunnen!

Een bijkomend voordeel is ook dat we als team (Boom & Tisselt) nu veel meer vanop 1 locatie kunnen samenwerken. Dat maakt het voor de collega's wat leuker en de kans dat iemand alleen komt te zitten in een kantoor is daarmee bijna uitgesloten.

Heb je toch nood om snel langs te komen? Weet dan dat ons kantoor in Boom, Hoogstraat 18, wel nog elke dag geopend is in de voormiddag en bijkomend op donderdagnamiddag tussen 16 en 18 uur. Spring gerust binnen!

Dank voor jullie begrip.

Kristof.

Indra: "Wat na de afschaffing van het fiscale voordeel op uw woonkrediet"

Woonkrediet op maat, vraag raad bij kantoor Goris & Partners Boom / Tisselt.

 

1/ Afschaffing woonbonus

-          De grootste wijziging in 2020 wat betreft nieuwe aankopen is de afschaffing van de woonbonus waardoor het fiscale voordeel verdwenen is. Om dat deels te compenseren hebben ze het registratierecht verlaagd van

 • 7 % naar 6 % mits het respecteren van bepaalde voorwaarden.
  • Woning moet in het Vlaams Gewest gelegen zijn
  • Koper moet een natuurlijk persoon zijn
  • Zuivere aankoop van een woning in volle eigendom
  • Binnen de drie jaar inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van het goed
  • Geen eigenaar van andere woning of bouwgrond

 

 • 6 % naar 5 %  indien de woning ingrijpend energiezuinig is gerenoveerd binnen een termijn van 5 jaar. Ook bij de sloop van een woning gevolgd door heropbouw kan je genieten van het verlaagd tarief welke voordien was uitgesloten.

 

 • Voor zover de aankoopprijs van de gezinswoning 200 000 euro of 220 000 euro in de kernsteden niet overschrijdt, geniet je buiten het verlaagd tarief ook een extra rechtenvermindering van

 

 • 5600 euro bij 6 % registratierecht
 • 4800 euro bij 5 % registratierecht

 

-           Wat indien u wenst te verbouwen met weder opname van uw reeds afgelost kapitaal?

 • Dit is een nieuw kredietvoorschot waar u ook geen recht meer heeft op fiscaal voordeel.
 • Het voordeel van weder opname kapitaal om te verbouwen waarin Crelan zich onderscheidt van andere financiële instellingen :
  • Wanneer uw lening 3 jaar loopt, kunt u buiten het kapitaal dat u reeds heeft afbetaald, 20 % van de hypotecaire inschrijving ingeschreven in het hypotheekkantoor bij de akte van aankoop bijkomend ontlenen. Hierdoor dient u niet opnieuw naar de notaris te gaan en kan u meer ontlenen om uw huis te gaan verbouwen.

 

-          Hoe toch uw fiscaal voordeel behouden?

Optimaliseer door uw krediet te combineren met een contract langetermijnsparen. U kunt ook de eventuele overlijdensverzekering fiscaal aftrekbaar maken maar let wel op, bij een overlijden zal er gepenaliseerd worden! Ik geef u graag het meest fiscaalvriendelijke advies op maat van uw persoonlijke situatie.

2/ Pandwissel / hypotheekoverdracht : behouden van het fiscaal voordeel

-          Nieuw huis – zelfde lening

-          Techniek waarbij de woning, waarvoor een lening werd aangegaan, wordt verkocht, maar de lening blijft verderlopen waardoor het fiscale voordeel ook blijft bestaan.

-          2 leningslasten ( huidige lening + nieuwe lening) bij dezelfde financiële instelling

-          Geen terugbetaling van de huidige lening aan de bank, waardoor geen wederbeleggingsvergoeding en geen handlichtingskosten te betalen zijn en waardoor de eigen middelen in de nieuwe aankoop hoger zijn.

-          Kostenbesparing notaris op de nieuwe aankoop mits hergebruik bestaande hypotheek

3/ Bij interne herfinanciering wijzigt er niets aan de voorwaarden van het fiscaal voordeel.

Frederik: "Laat de fiscus uw pensioen mee financieren!"

Laat de fiscus mee uw pensioen financieren!

 

Particulieren  -  pensioensparen & langetermijnsparen

Eens u met pensioen bent, hebt u tijd om te doen wat u altijd hebt uitgesteld.  Een verre reis maken, kookles volgen, een nieuwe hobby uitoefenen, … Of misschien gewoon uw (klein)kinderen verwennen.

 

Als u al die plannen wil verwezenlijken, doet u er goed aan om nu al te kiezen voor pensioensparen of langetermijnsparen!

 

Elk jaar geniet u een belastingvermindering tot 30% op het gespaarde bedrag.

De ideale manier om uzelf een pleziertje te gunnen!

 

5 redenen om te kiezen voor Pensioensparen of Langetermijnsparen:

 • U kiest zelf het bedrag en dat kan al vanaf 30 Euro per maand (of 360 Euro per jaar);
 • Naargelang uw netto belastbaar beroepsinkomen geniet u elk jaar een belastingsvermindering tot 30% van het bedrag van de betaalde premies;
 • U spaart op uw eigen tempo: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks;
 • U verkleint het verschil tussen uw laatste loon en het bedrag van uw wettelijk pensioen, dat vaak onvoldoende is;
 • In het jaar van uw 60ste verjaardag (of op de 10de verjaardag van uw contract als u het na uw 55ste hebt afgesloten) betaald u een anticipatieve heffing van 8%.  Wil u het kapitaal recupereren voor het einde van uw contract?  Dat kan!  Uw kapitaal wordt dan wel belast tegen 33% (+ gemeentebelastingen).

 

 

 

Zelfstandigen  -  VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)

 

Het zelfstandigenstatuut houdt méér in dan veel belastingen te moeten betalen om er een matig pensioen voor terug te krijgen … Ontdek vandaag nog het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) !

 

 • Aanzienlijk minder belastingen en sociale bijdragen

 

Met het VAPZ kunt u elk jaar tot  8,17% van uw referentie-inkomen (3.291,30 Euro voor 2020) als beroepskost aftrekken.  Zo vermindert u niet alleen uw belastingen, maar ook uw sociale bijdragen.  U geniet tot meer dan 60% ‘korting’ op uw premies!

 

 • Een optimaal rendement om uw aanvullend pensioen samen te stellen

 

U geniet een goed rendement in tak 21:  een basisrentevoet + eventuele winstdeelname.  In 2019 heeft het VAPZ 2% globaal bruto rendement opgeleverd!  Zo bouwt u een mooi aanvullend pensioen op.

 

 • Een luik ‘Arbeidsongeschiktheid’ op maat

 

Het optionele luik ‘Arbeidsongeschiktheid’ van uw VAPZ garandeert u een vervangingsinkomen aangepast aan uw situatie, in geval van ziekte of ongeval.  Die premies zijn ook aftrekbaars als beroepskost.

 

 • Uw naasten beschermd bij voortijdig overlijden

 

Op zoek naar gemoedsrust? Wij bieden een bescherming op maat aan voor uw gezin.  Kiest U voor een aanvullende overlijdensdekking, dan hebt u ook de mogelijkheid om de aflossingen van uw hypothecair krediet te beschermen.

 

 • Een nuttig instrument om uw vastgoedprojecten te financieren

 

Uw VAPZ biedt u nog talrijke andere voordelen.  Zo kunt u een voorschot opnemen met jaarlijkse betaling van interesten, uw VAPZ-contract in pand geven van een krediet, of uw opgebouwd pensioenkapitaal gebruiken om op einddatum in één keer uw krediet terug te betalen.

 

 

Naargelang uw situatie en financiële doelstellingen zijn er verschillende oplossingen.

Enya en Nursen over de Crelan VISA kaart

2020 wat een jaar…

Corona heeft gewoontes dooreengeschud, veranderingen doorgeduwd en ons leren leven met het onzekere

 

In tijden van onzekerheid is het beter voorkomen dan genezen, daarom gaan wij samen met u op zoek naar uw persoonlijk geluk!

De crisis dwong ons tot online bankieren, contactloos betalen met één gebaar…

Kortom uw relatie met Goris&Partners is nu belangrijker dan ooit!

 

Daarom stellen wij u graag elke maand een favoriet product voor die u in deze onzekere tijden geluk kan bieden!

 

Stap nu over van een Visa Classic- naar een Visa Gold-kaart!

 

Maakt u graag op reis gebruik van uw Visa Classic-kaart? Dan moet u beslist eens de overstap overwegen naar een Visa Gold-kaart van Crelan. Want die biedt u bovenop het betaalcomfort van Visa Classic nog een heleboel extra’s:

 

 • Dankzij de uitgavenlimiet van 5.000 euro kunt u heel uw reis met uw Visa betalen: vliegtickets, hotel, huurauto, en uw dagelijkse uitgaven ter plaatse.
 • Bovenop de verzekeringen die uw Visa Classic-kaart u biedt, verzekert de Visa Gold-kaart van Crelan u ook voor medische bijstand op reis, de franchise van uw huurauto, en vergoedt ze u bij vertraging van uw vlucht of bagage.
 • De verzekerde bedragen van de reisannulatieverzekering, verlengde garantie en aankoopverzekering zijn hoger dan bij de Visa Classic-kaart van Crelan.

 

Visa Classic

Visa Gold

ü  Uitgavenlimiet 1.900 euro

ü  Reisannulering en –onderbreking

Tot 1900 euro

ü  Aankoopbescherming

Tot 1000 euro

ü  Uitgavenlimiet 5.000 euro

ü  Reisannulering en –onderbreking

ü  Tot 5000 euro

ü  Reisbijstand

ü  Medische noodhulp buitenland

ü  Franchise van uw huurauto

ü  Vergoeding vertraging vlucht of bagage

ü  Aankoopbescherming

Tot 2000 euro

 

 

 

 

Coöperanten genieten van een Visa Gold voor dezelfde maandelijkse bijdrage!

Voor meer info over onze Crelanco-aandelen contacteer gerust Nursen of Enya.

 

Een Visa Gold-kaart wordt afgeleverd na een onderzoek naar de mate waarin de aanvrager aan de toekenningscriteria beantwoordt. Voor alle info en voorwaarden, zie www.crelan.be.